تاريخ : ۸۹/۱۲/۰۹ | 10:13 | نويسنده : حمیدی |

پرزیتون

می خواهیم از دیاری بگوییم که از بدو حضور مردم در این منطقه نام خلوص،صفا، عدالت، ایمان وسخت کوشی با وجودشان بلند آوازه گشت .

سخن از مردمی است که دستان ترک خورده شان باغ اسلام را با خون 33 غنچه گلگون کفن آبیاری نموند .

آنجایی که زیتون این شجره ی مقدس خود بهترین گواه تقدس خاک و صفای آسمان زیبایش بوده وهست .

از شهر گل های محمدی میمند به سمت شمال شرق که حرکت کنیم به روستای با صفای پرزیتون می رسیم.ادامه مطلب
تاريخ : ۸۹/۱۲/۰۹ | 10:7 | نويسنده : حمیدی |